حسان طب حسان طب حسان طب حسان طب حسان طب

فشار خونتان را در موبایلتان ببینید

پایش فشار خون هیچ وقت ساده تر از این نبوده است خانواده ی فوق مدرن فشارسنج های ما به شما این امکان را خواهند داد تا با استفاده از تلفن همراه تان فشار خون خود را پایش کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

 • سنسن00سال
 • قدقد00سانتی متر
 • وزنوزن00کیلوگرم
 • فشار خونفشار خون00میلیمتر جیوه
فشار خونتان را در موبایلتان ببینید
فشار خونتان را در موبایلتان ببینید

به سلامتی خودتان متصل باشید

همزمان با مطالعه در خانه یا در هنگام رانندگی اطلاعات شما همیشه در دسترس تان خواهند بود. اطلاعات سلامتی شما در هر زمانی توسط تلفن همراه یا رایانه شما قابل پیگیری و نمایش است

 • گامگام00قدم
 • مسافت طی شدهمسافت طی شده00کیلومتر
 • کالری مصرفیکالری مصرفی00کالری
 به سلامتی خودتان متصل باشید
 به سلامتی خودتان متصل باشید

نسل جدید گلوکومتر ها

دوران یادداشت برداری دستی گذشته است. این نسل گلوکومترهای بیسیم به صورت اتوماتیک نتایج قندخون شما را در نرم افزار ثبت خواهد کرد و در پایان شما به صورت همزمان تاریخچه ای از قندخون تان را در ابر سلامت و تلفن همراهتان خواهید داشت.

 • قندخونقندخون00میلیگرم بر لیتر
 • قندخون هدفقندخون هدف00میلیگرم بر لیتر
 • سنسن00سال
نسل جدید گلوکومتر ها
نسل جدید گلوکومتر ها

به پیشرفته ترین وزنه دنیا سلام کنید

با استفاده از این تکنولوژی جدید، چیزی بیشتر از دیدن وزن خودتان را در یک وزنه تجربه کنید . ثبت و ضبط دقیق همه ی پارامترها در تلفن همراه و رایانه ، پیگیری و پایش پیشرفت شما و میزان نزدیکی شما به اهدافتان و ..

 • قدقد00سانتی متر
 • سنسن00سال
 • BMIBMI00توده بدنی
 • کالری دریافتیکالری دریافتی00کیلوکالری
به پیشرفته ترین وزنه دنیا سلام کنید
به پیشرفته ترین وزنه دنیا سلام کنید
اولین گام را به سمت سلامتی بردارید

اولین گام را به سمت سلامتی بردارید

همزمان با مطالعه در خانه یا در هنگام رانندگی اطلاعات شما همیشه در دسترس تان خواهند بود. اطلاعات سلامتی شما در هر زمانی توسط تلفن همراه یا رایانه شما قابل پیگیری و نمایش است