آیا در هنگام بارداری می توان از کمربند ایمنی استفاده نمود؟

آیا در هنگام بارداری می توان از کمربند ایمنی استفاده نمود؟

بله، شما باید همیشه از کمربند ایمنی استفاده کنید. بستن کمربند ایمنی از شما و کودکتان در صورت بروز تصادف رانندگی محافظت کرده و جلوی آسیب و حتی مرگ را می گیرد.

چگونه باید کمربند را ببندم؟

کمربند باید حمایت سه نقطه ای داشته باشد. بدین معنی که کمربند باید دارای یک بند کمری و یک بند شانه ای باشد. بندهای کمری و شانه ای از بیرون افتادن شما از خودرو در هنگام تصادف جلوگیری می کنند. بند شانه ای هم فشار بدن را از روی بچه برمی دارد.

سعی کنید کمربند را به درستی ببندید. بند کمری باید زیر شکم و بالای ران ها قرار گیرد. بند شانه ای نیز باید از بین سینه ها عبور کرده و در کنار شکم باشد. بند کمربند هیچگاه نباید مستقیما روی شکم قرار گیرد. از طرفی کمربند باید کاملا اندازه باشد.

کیسه هوا چطور؟

بسیاری از متخصصان معتقدند کیسه هوا ایمن بوده و از آسیب رسیدن به سر در خانم های باردار جلوگیری می کند. وقتی باردار هستید، نبایدکیسه هوای خودروی خود را غیرفعال کنید. در هنگام نشستن در جلوی ماشین، سعی کنید تا حد امکان صندلی را عقب ببرید تا بین شکم شما و فرمان یا داشبورد فضای کافی وجود داشته باشد.

ارسال نظر شما

    *