توضیحات ابر سلامت

توضیحات ابر سلامت

 


زمان خداحافظی با پرونده های کاغذی فرا رسیده است.
ابر سلامت فضایی مجازی برای نگهداری تمامی اطلاعات پزشکی شما می باشد. این اطلاعات شامل پارامترهای حیاتی، آزمایشات، سابقه مصرف دارو و ... در قالب یک پرونده الکترونیک سلامت است. شما می توانید در هر مکان و هر زمان به این اطلاعات روی موبایل و یا تبلت خود دسترسی داشته و به راحتی آن را با پزشک، خانواده و دوستان خود به اشتراک بگذارید.

برای ورود به ابر سلامت روی عکس زیر کلیک کنید