میزان سلامتی خود را با یک نگاه بسنجید

میزان سلامتی خود را با یک نگاه بسنجید

همزمان با مطالعه در خانه یا در هنگام رانندگی اطلاعات شما همیشه در دسترس تان خواهند بود. اطلاعات سلامتی شما در هر زمانی توسط تلفن همراه یا رایانه شما قابل پیگیری و نمایش است

iBaby

iBaby

برای استفاده از دوربین های کنترل کودک می توانید با کلیک کردن بروی هر یک ار لینک های پایین نرم افزار را نسبت به مدل گوشی و نوع سیستم عامل گوشی خود دانلود نمایید.

iGluco

iGluco

برای استفاده از دستگاه های قند خون می توانید با کلیک کردن بروی هر یک ار لینک های پایین نرم افزار را نسبت به مدل گوشی و نوع سیستم عامل گوشی خود دانلود نمایید.

iHealth MyVitals

iHealth MyVitals

شما می توانید با کلیک کردن بروی هر یک ار لینک های پایین نرم افزار را نسبت به مدل گوشی و نوع سیستم عامل گوشی خود دانلود نمایید.

IFamcare app

IFamcare app

برای استفاده از دوربین های کنترلی helmet می توانید با کلیک کردن بروی هر یک ار لینک های پایین نرم افزار را نسبت به مدل گوشی و نوع سیستم عامل گوشی خود دانلود نمایید.